An online Covid-19 hackathon for Thailand.

OFFICIAL WEBSITE: http://hackthecrisis.weebly.com/
Hack the Crisis Thailand
เป็นกิจกรรมแฮ็กกาธอนออนไลน์ จัดโดยเครือข่ายศิษย์เก่าผู้นำเยาวชนอาเซียนในโครงการ YSEALI Thailand  ร่วมกับ Knowledge Xchange (KX), KMUTT,  และเครือข่ายพันธมิตร โดยทุนสนับสนุนจาก US Embassy Bangkok, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), KMUTT, Denso Thailand, TCELs, และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

มีเป้าหมายที่จะรวมไอเดีย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ต้นฉบับผลิตภัณฑ์ ทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และสื่อ ที่คนไทยได้คิดประดิษฐ์ขึ้นมารวบรวมไว้ และเป็นพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ใช้ความสร้างสรรค์ ความรู้ความสามารถๆด้านต่าง ๆ เช่น ไอที โปรแกรมเมอร์ วิทยาการข้อมูล การออกแบบ การสื่อสาร การแพทย์ การสาธารณสุข การสร้างความร่วมมือในภาคประชาสังคม การจัดการธุรกิจ และที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันคิดแก้ไขปัญหา Covid-19 และเตรียมความพร้อมให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตกันต่อไปได้จนกว่าโรคนี้จะมีทางรักษา หรือมีวัคซีนป้องกันได้

เพราะสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย แต่กระบวนการควบคุมโรคระบาดส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต อาชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนด้าน มีคนตกงาน ร้านค้าขายของไม่ได้ กิจการถูกปิดชั่วคราว สินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคขาดแคลน และมีราคาสูง 

 

วัตถุประสงค์

1) ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาขน

2) ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายสหสาขาวิชา เพื่อแก้ปัญหา covid-19

3) กระจายโอกาสเผยแพร่ไอเดีย หรือนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

4) รวบรวมผลงานนวัตกรรมของคนไทยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีวิกฤตการณ์อื่น ๆ 

5) ส่งเสริมการใช้เวลาอยู่บ้านของเยาวชน และคนรุ่นใหม่ให้เป็นประโยชน์ ​

 

4 ประเด็นปัญหาที่ชวนแก้ไข

1) การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ (Save Our Heroes)

2) การส่งเสริมมาตรการลดการแพร่ระบาด (Flatten the Curve)

3) การรีบฟื้นฟูชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (Recover Our Community)

4) การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communication) 

View full rules

Prizes

THB 800000 in prizes

Popular Vote (5)
2nd runner up(2)
1st runner up(2)
Winner(1)
Seed Grant by US Embassy Bangkok()
Denso Innovation Grant(2)

Eligibility

ผู้สามารถเข้าร่วมแข่งขัน

- สมัครเข้าแข่งขันได้ฟรี 

- ไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพ 

- สามารถสมัครและส่งผลงานแบบเดี่ยว หรือคณะบุคคล (team) ก็ได้

- หากส่งผลงานในนามคณะบุคคล (team) เมื่อส่งผลงานต้องระบุรายนามสมาชิกในให้ครบถ้วน

- หากมีชาวต่างชาติต้องมีจำนวนคนไทยเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของทีมขึ้นไป

 

Requirements

ผลงานที่จะส่งแข่งชิงรางวัลต้องประกอบด้วย

1. คลิปวิดีโอนำเสนอผลงาน ความยาวไม่เกิน 2 นาที ในรูปแบบ URL ไปยัง Youtube
(หากยาวเกิน 2 นาที กรรมการจะพิจารณาแค่ 2 นาทีแรกเท่านั้น)

2. ผลงานที่จะส่งประกวดเพื่อรับรางวัล Seed Fund จะต้องแนบไฟล์นำเสนอผลงานซึ่งมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ทีมงาน Hackathon Thailand ได้จัดทำไว้เท่านั้น

3. ผู้ส่งผลงานสามารถแนบไฟล์ประกอบอื่น ๆ (URL) เพิ่มเติมได้ (ไม่บังคับ)

4. ผู้ส่งผลงานสามารถแนบ URL ไปยังเว็บไซต์ หรือ Demo ผลงาน (ไม่บังคับ)

Judges

รศ. ดร. มล. ชาครีย์ กิตติยากร

รศ. ดร. มล. ชาครีย์ กิตติยากร
ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยและหัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ รพ. รามาธิบดี

ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม

ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม
President Thailand Tech Startup Association (TTSA)

ดร. พัชราภรณ์ วงษา

ดร. พัชราภรณ์ วงษา
ผู้​เชี่ยวชาญ​เฉพาะ​ทาง ด้านธุรกิจ​ชีววิทยา​ศาสตร์ TCELs

ดร. ชินาวุธ ชินะประยูร

ดร. ชินาวุธ ชินะประยูร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

Surawat Promyotin

Surawat Promyotin
Director, Sustainability and Entrepreneurship Center at Sasin

Wittaya Assawsathain

Wittaya Assawsathain
CEO Apppi Co., Ltd. Community Manager Google Developer Group Thailand

Judging Criteria

 • มีผู้ต้องการใช้งานจริงและตรงกับปัญหาผู้ใช้งาน
 • เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งทำได้จริง
 • วิธีแก้ปัญหามีความต่อเนื่อง
 • สามารถพัฒนาต่อให้เกิดผลจริงในระยะเวลาอันสั้น
 • สามารถขยายผลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม (impact scale)
 • มีแผนในการดำเนินงานที่เป็นไปได้ในระยะสั้นและระยะยาว*
  criteria for seed grant
 • มีแผนในการทำงานกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรอบด้าน*
  criteria for seed grant

themes

 • Ace DASL