- ผลงานที่เปิดรับ เช่น การนำเสนอไอเดียด้านการจัดการ ข้อเสนอ นโยบายสำหรับรัฐบาล หรือมาตรการในด้านต่างๆ 

 -ส่งผลงานทาง www.hackathonthailand.com เท่านั้น

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ 

- รูปแบบผลงาน วิดีโอการนำเสนอ 3 - 5 นาที 

- Upload Video บน Youtube หรือ Google Drive ตัวเอง (อย่าลืมเปิด access ด้วย)