#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลก ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยว ที่เป็นรายได้หลักของประเทศ และของประชาชนจำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ปัญหา COVID-19 นั้น ไม่เพียงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาด แต่ยังทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ คนตกงาน ขาดรายได้ ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับปัจจัยสี่สำหรับดำรงชีวิต ซึ่งเป็นปัญหาที่แพร่กระจายไปสู่ ปัญหาสังคม ในระยะยาวหากไม่มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม “ความหวัง” คือ ยา ที่สำคัญในการรักษาเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นจาก สถานการณ์ของโรค COVID-19 ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้าง หนึ่งในความหวังที่สำคัญ คือการนำผู้คนที่ถูกเลิกจ้าง หรือผู้สิ้นหวังในการได้ทำงาน (Unemployed) กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

กลุ่ม มุ่งมั่นสร้าง “ความหวัง” ด้วยการสนับสนุนการสร้างรายได้และการจ้างงานให้กับผู้คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อให้มี “กำลังใจ” เห็น “คุณค่า” ในการใช้ชีวิต และจากที่กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างมาก ซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือคือ ผู้ประกอบการที่ตลาดน้ำตลิ่งชัน “ตลาดน้ำตลิ่งชัน” หนึ่งในตลาดน้ำที่เป็นที่นิยมและชื่นชอบของคนเมือง ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากเสน่ห์จะต้องมีโอกาสได้ไปจับจ่ายใช้สอย ล่องเรือชมทิวทัศน์คลองต่างๆ ตลอดจนสัมผัสวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ผ่าน โบราณสถาน ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤต พ่อค้า แม่ค้า กว่า 220 คน ไม่สามารถทำการค้าขายได้ พนักงานที่ดูแลตลาด พนักงานทำความสะอาด พนักงานโบกและดูแลรถ ตลอดจน ผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ร่องเรือชมคลอง ฯลฯ โดยรวมแล้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากตลาดที่ปิดไป มากกว่า 500 คน ซึ่งหลายๆ คน พึ่งพิงรายได้จากการขายของในตลาดแห่งนี้เป็นรายได้หลัก ถึงแม้จะสามารถขายได้เพียงสัปดาห์ละ 2 วัน ก็ตาม

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

แนวคิดเริ่มต้นจาก Concept ที่ว่า จะต้องแก้ปัญหาและสร้างรายได้ให้กับ ผู้เกี่ยวข้อง ทุกๆ คน ให้ได้รับรายได้ จากการประกอบธุรกิจ หรือเสมือนการประกอบธุรกิจ เช่น พ่อค้า แม่ค้า ต้องสามารถขายของได้ คนเล่นดนตรี คนรับรถ พนักงานทำความสะอาด ผู้ให้บริการท่องเที่ยว ต้องสามารถสร้างรายได้เสมือนวันที่ตลาดเปิด พนักงานขับเรือ วินมอเตอร์ไซดื ต้องสามารถสร้างรายได้อื่นๆ จากการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น เปลี่ยนจากส่งคน ไปสู่การส่งสินค้า ฯลฯ จึงเป็นที่มาของ ตลาดออนไลน์ ที่ชื่อ “มา-Get” ซึ่งทำหน้าที่ Market ให้กับสินค้าและบริการของชุมชนนั้นๆ ซึ่งจะถูกออกแบบมาเฉพาะ ด้วยเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ให้ผู้เข้าใช้บริการออนไลน์ ได้รับความรู้สึกเสมือนมาเดินตลาดด้วยตนเอง ที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้าขึ้นชื่อของตลาด หลายๆร้าน การรับประทานอาหารในบรรยากาศเสมือน การท่องเที่ยวในรูปแบบ Virtual ผ่าน Clip VDO และ การจำลองสถานที่ ทั้งนี้ลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนนอกจากจะได้รับสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ แล้ว ยังจะเป็นการ มา-Get “ความหวัง” และ “กำลังใจ” กับทุกคนในตลาดตลิ่งชันแห่งนี้ด้วย

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

กลไกลที่สำคัญที่สุดในการสร้าง “มา-Get” คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่สำนักงานเขตฯ ที่ดูแลตลาดน้ำตลิ่งชัน เจ้าของพื้นที่ ชาวบ้านในพื้นที่ ร้านค้า และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ที่จะต้องร่วมกันยกเอกลักษณ์ของตลาดน้ำตลิ่งชัน ไปสู่ ตลาดน้ำตลิ่งชัน บนโลกออนไลน์ ที่ให้กลิ่นอาย ความรู้สึก เสมือนมาเดินและท่องเที่ยวในตลาด ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “มา-Get” ซึ่งเป็น Market Place รูปแบบใหม่ ที่ มีสินค้าและบริการ ที่ถอดแบบมาจากแต่ละชุมชนจริงๆ ซึ่งจะถูกออกแบบมาให้ผู้เข้าใช้บริการทั้งในฝั่งผู้ให้บริการและขายสินค้า และผู้ซื้อ เข้าถึงได้อย่างสะดวก ใช้งานง่าย ทั้งนี้ ทางกลุ่ม จะสร้างระบบการคัดกรองร้านค้า และสินค้า ให้ได้มาตราฐานทั้งคุณภาพและราคา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของตลาด และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเองในอนาคต ทั้งนี้ การสร้างแพลตฟอร์ม และ content ต่างๆ จะใช้วิธีขอความช่วยเหลือจากผู้พัฒนา ในลักษณะ Charity เพื่อให้ต้นทุนที่ต่ำเพื่อให้การช่วยเหลือและประโยชน์ไปตกสู่ชุมชนมากที่สุด

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

  • ระยะสั้น Quick Win: อยู่รอด ระยะเวลา เดือน พ.ค. – มิ.ย. 63 เป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือ เยี่ยวยา ให้ผู้ประกอบการของตลาดน้ำ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน จึงต้องการ นำร่อง “มา-Get” Platform ให้กับตลาดน้ำตลิ่งชัน ซึ่งทางกลุ่มมีความคุ้นเคยกับเจ้าของตลาด และผู้ประกอบการร้านค้า ซึ่งการทดสอบ เพื่อจะได้รับ Feedback นำกลับมาปรับปรุง ก่อนการขยายผล
  • ระยะยาว Sustainable Growth: อยู่เป็น อย่างยั่งยืน ระยะเวลา เดือน ก.ค. – ต.ค. 63 เป้าหมาย เพื่อ ขยายผล “มา-Get” Platform ไปยังตลาดน้ำทั่วประเทศไทย โดยจะนำข้อมูล เอกลักษณ์ของสินค้า บริการ และสถานที่ท่องเที่ยว มาออกแบบให้มีความโดดเด่นเฉพาะตัวของตลาด เพื่อให้ผู้ใช้บริการความพึงพอใจสูงสุด โดยจะขยายผลไปตลาดน้ำทั่วประเทศไทย อีก 15 แห่ง

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

ทางทีมมองว่าปัญหา อุปสรรคและความท้าทายในการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการภายในตลาดน้ำ มีประเด็นสำคัญๆ ดังนี้ 1. ความพร้อม ศักยภาพและความยินยอมของผู้ประกอบการ เช่น ผู้ขายสินค้า ผู้ขายอาหาร ผู้ให้บริการเรือท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งปัญหาสำคัญคือเรื่อง IT Literacy ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน ที่อาจจะมีความรู้ ความเข้าใจ ความถนัดในการใช้เทคโนโลยีไม่มากนัก 2. การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเจ้าของพื้นที่ให้เช่า ซึ่งจะต้องสร้างสมดุลและสร้างความเข้าใจ ในความตั้งใจของ Platform ที่มี โมเดลการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงผู้ให้บริการพื้นที่ให้เช่า พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจว่า การเข้าร่วม Platform นั้นจะเป็นการต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ตลาดน้ำที่มีอยู่เดิม 3. การพัฒนาเพื่อรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่หลังวิกฤต COVID 19 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน และไม่สามารถคาดเดาได้อย่างถูกต้องมากนัก 4. การพัฒนาสินค้าเพื่อให้เกิดความต้องการจากลูกค้าอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลัง จากเป้าหมายเพื่อทำให้ชุมชนและผู้ประกอบการ อยู่รอด ไปสู่ การอยู่เป็นอย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ตอบโจทย์และเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อให้การสร้างรายได้เติบโต มั่นคง และยั่งยืนขึ้นในอนาคต

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

ทางกลุ่ม ได้วางแนวทางการพัฒนาและขยายผล ต่อไปยัง ตลาดประจำชุมชน ในทุกๆ พื้นที่ ทั่วประเทศ โดยนำข้อมูลขนาดใหญ่ มาวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการทำตลาดน้ำ ตลาดชุมชนชื่อดัง ว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างไร และจัดสร้าง Model เพื่อขยายผลทั้งในรูปแบบ Offline และ Online ที่สามารถเสริมสร้างความแข็งแรงร่วมกัน และนำไปปฏิบัติใช้ ในการสร้างตลาดชุมชน ที่เติบโต เป็นเอกลัษณ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://drive.google.com/open?id=1eXK27-LpR3o4WkQGYbURvpgn29BDI6hc

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

จากที่ได้ทำแบบสำรวจ พบว่า ถึงแม้การระบาดของโควิด-19 จะหมดไป แต่ผู้คนยังคงไม่มั่นใจที่จะไปยังสถานที่ชุมชนอย่างเช่นตลาดน้ำในทันที แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนต่อเนื่องไปอีก จากการที่ทีมงานไปคุยกับชุมชนตัวอย่างที่ทางทีมได้เลือกมานำร่อง พบว่า ทางชุมชนเอง ไม่ได้นิ่งนอนใจ และพยายามหาแนวทางในการช่วยเหลือตัวเองอยู่เข่นกัน ทางทีมจึงต้องการให้ความช่วยเหลือ จากความสามารถที่เรามีส่งไปถึงมือของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม

Share this project:

Updates

Started this project

Leave feedback in the comments!

  • Rutchakrit Brahmayana

    ไอเดียดีครับ ต่อไปจะมีแต่เรื่อง New Normal ที่จะไม่ใช่แบบเดิมๆ อีกต่อไป