#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

ปลอดภัยที่สุดเมื่อต้องใช้ชีวิตนอกบ้าน หรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างาน ฝ่ายสนับสนุน อุปกรณ์ป้องกันต้องเพียงพอ ในราคาที่ประหยัด ทำเองได้ ไม่สร้างขยะเมื่อการใช้งานจบลง

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ พึ่งพาตัวเองได้ในการหาอุปกรณ์ป้องกันที่ปลอดภัย ทำเองได้ ประหยัด ไม่สร้างขยะ ถ้าสกปรกมากไม่ต้องทำความสะอาด สามารถทิ้งได้โดยมีขยะที่ทำลายยากน้อยที่สุด

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

คิดวิธีการ อุปกรณ์ที่หาง่าย ปลอดภัย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบหน้างานที่ใช้งาน โดยคิดวิธีพับหมวกที่สวมใส่ได้สบาย ป้องกันได้สูงสุด สร้างได้ง่ายที่สุด เป็นขยะน้อยที่สุด โดยที่แนวคิดการป้องกันมีหลายระดับ เชื่อว่าทุกคนต้องการการปกป้องที่ปลอดภัยที่สุด เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองและครอบครัว ในสถานะการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ดี ต้องหาวิธีการพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

ใช้กระดาษไขเกรดอาหาร มาพับเป็นหมวกกันเชื้อ ให้ออกมาในแบบที่สวมใส่สบาย สามารถดัดแปลงได้หลายรูปแบบ ประชาชนสามารถพับตามได้ง่ายๆ อุปกรณ์หาได้ง่าย ราคาถุก ใช้เสร็จแล้วไม่ก่อให้เกิดขยะที่ทำลายยาก บุคคลกรทางการแพทย์ไม่ต้องเสี่ยงทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว สามารถทิ้งได้(การทำความสะอาดหน้ากากกันละอองฝอยทั่วไปเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ) ถ้าทิ้งก็สร้างขยะเยอะมาก ทั้งส่วนประกอบที่เป็นฟอน้ำ ทำลายได้ยาก พลาสติกใสที่ใช้ปริมาณเยอะ การไม่ครอบคลุมบริเวณศีรษะ ถ้าใช้รุ่นที่คลุมทั่วถึงราคาก็สูงตาม หน้างานบางที่จึงไม่เลือกใช้

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

มีประชาชนที่พับแล้วใส่ออกนอกบ้านจริง คนใช้รู้สึกว่าปลอดภัยกว่าการใส่หน้ากากกันเชื้อแบบทั่วไป คนใช้ประหยัดเงินค่าหน้ากากกันละอองที่มีจำหน่ายทั่วไป

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

ความไม่เข้าใจว่าความปลอดภัยที่สุด เป็นอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน คนทั่วไปไม่เข้าใจว่าทำไมจึงต้องป้องกันมากขนาดนั้น ทัศนคติเรื่องความปลอดภัยไม่ถูกต้อง ทำให้การที่ผู้คนกลุ่มนี้จะกล้าหยิบหมวกกันเชื้อนี้มาใส่มีความลำบากใจ รู้สึกเขินอายในการที่จะป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยที่สุด

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

ขอสปอนเซอร์จากโรงงานกระดาษที่ผลิตกระดาษที่มีความมันวาวดานหนึ่ง และพิมพ์ลวดลายเพื่อให้คนทั่วไปสวมใส่แล้วไม่เขินอาย และสร้างทัศนคติเรื่องความปลอดภัยที่สุดให้คนกลุ่มที่ไม่กล้าใส่สิ่งที่ปลอดภัยที่สุด (บางที่ความปลอดภัยที่สุดต้องแรกมาด้วยเงินจำนวนมาก) เราสามารถแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ได้อย่างดี สร้างทัศนคติเรื่องความปลอดภัยใหม่ให้กับประชาชน ชุมชน ด้วยงบประมาณที่ถูกที่สุด คนใช้มีส่วนร่วมในการสร้าง อยากให้เด็กๆพับเป็น เหมือนพับจรวด อนาคตมีโรคระบาดเด็กๆ จะหยิบกระดาษหรือของไกล้ตัวมาพับๆ ป้องกันตัวเองในเบื้องต้นได้

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่ทดลองใช้งานได้ (a prototype can be tested)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Hardware เช่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เรื่องจักร เครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFlyLrrPUAoHlZgsfdU1XoZi0bMO-2m6R

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ ประชาชนพับได้ พึ่งตัวเองได้ เผยแพร่ได้ทันทีไม่ต้องขออนุญาติใดๆ

Share this project: