#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

ความกันเองและความเป็นมิตรของเพื่อนบ้านที่อยากนำกลับมาสู่คนเมืองกรุง

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

1.) คนกรุงส่วนใหญ่กว่า 64% ไม่สนิทหรือแทบไม่รู้จัก "เพื่อนบ้าน" 2.) ชุมชนไม่แข็งแรง ทำให้ช่วยเหลือกันหรือเตือนภัยกันได้อยากลำบสก 3.) จากวิกฤต Covid19 และยุคฃอง Delivery Disrupt ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็ก เช่น พี่วินประจำซอย โดดแย่งงาน ขาดรายได้ มากกว่า 70%

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

แอพพลิเคชั่นที่สร้างให้เกิด Community Online ให้กับคุณและเพื่อนบ้านของคุณ ได้สนิทสนมและมีประติสัมพันธ์กันมากขึ้น ที่ทุกคนสามารเข้าถึงได้อย่างง่ายและสะดวก

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

ยอดการเข้าใช้รายสัปดาห์, ความถี่ของการขาย การแลกเปลี่ยน สินค้าภายในชุมชน , รายได้และรอบวิ่งของทางพี่วินที่เพิ่มขึ้้น

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

การขยายขอบเขต ของหมู่บ้าน ( บางหมู่บ้านไม่มีพี่วิน แล้วจะจัดส่งสินค้าภายในชุมชมอย่างไร ) วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น : เพิ่มตัวเลือก ที่ให้ลูกสมาชิกหมู่บ้าน สามารถออกมาเป็นผู้รับและส่งของได้ เป็นการหารายได้เสริม และ เป็นการอออกกำลังกายไปในตัว โดย สามารถนำ จักรยาน มาเป็็นยานพหนะในการรับส่งของได้

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

นอกจากจะเป็นตัวกลาง ที่ทำให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนในชุมชนได้แล้ว เราจะนำข้อมูล DATA. ของชุมชนที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้สำเร็จนั้นคือ การเป็รชุมชนที่เป็นมิตร น่าอยู่ เอาแบบอย่างนี้ไปใช้พัฒนาให้กับชุมชนๆต่างที่มีปัญหาด้านความเลื้อมล้ำ เพื่อฟื้นฟูสังคมโดยการสร้างความแข็งแรงให้ได้กับทุกจุด

เพราะเราเชื่อว่า From each small dot that becomes stronger, it will lead to bigger impact to society.

Recoverourcommunity

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่ทดลองใช้งานได้ (a prototype can be tested)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://bit.ly/Theneighborpdf

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

รอร่วมงานครั้งที่ 2 อีกค่ะ

Share this project:

Updates

Started this project

Leave feedback in the comments!

 • Sittikorn Chairam

  มันเริ่ดดดดดด

 • Eakalak Chuawong

  Great !!

 • Kamolpasorn Amatyakul

  ปังมากค่ะ ชอบตรงแรงบันดาลใจ เรื่องความเป็นมิตรของเพื่อนบ้านมาก มันสามารถ connect คนเข้าได้และพัฒนาให้ชุมชนดีขึ้นได้จริงๆ เป็นกำลังใจให้ ดันนนนๆๆๆๆๆๆๆ :)

 • Wongsakorn Chueanin

  WOAHHHH I. COMPLETELY. APPROVE. AND. SUPPORT. THIS. IDEA!!

 • Khamngern Khampun

  ไอเดียปังมากกกกก