#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

อยากได้วัตถุดิบสดใหม่ราคาถูกมาประกอบอาหารในระหว่างช่วงที่กักตัว ไม่อยากเสี่ยงติดเชื้อไปซื้อของที่ตลาด ไปรอคิวสั่งเดลิเวอรี่ที่เลือกของเองไม่ได้ด้วย และเห็นข่าวรถพุ่มพวงรายได้ดีขึ้นจากสถานการณ์การกักตัวและคนซื้อของอยู่ที่บ้านมากขึ้น

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

การเลือกซื้อสินค้าที่สดใหม่ในราคาสมเหตุสมผลได้ยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกักตัว

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

แพลตฟอร์มเปิดให้รถพุ่มพวงหรือรถเร่ขายของที่เข้าถึงลูกค้าได้ถึงที่ ได้ลงรายละเอียดสินค้าที่ขาย พิกัดปัจจุบันที่รถขายอยู่ รวมถึงเส้นทางที่จะตะเวนขาย แล้วแจ้งเตือนไปยังผู้ซื้อที่อยู่ในละแวกใกล้ๆ และต้องการซื้อสินค้านั้นๆ ให้มาซื้อได้

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

 • สร้างต้นแบบแอพด้วยโปรแกรม Adobe XD
 • สร้างโมบายแอพที่มีฟังก์ชั่นพื้นฐาน ทั้ง Android และ iOS ด้วย React-native บน Expo

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

Monthly Active Users, Number of sellers, Seller Revenue Growth.

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

ไม่มีทีมงานคนอื่นในการช่วยเตรียมการนำเสนอผลงาน

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

 • พัฒนาแอพพลิเคชั่นจริงและเปิดให้มีการทดลองใช้ในวงจำกัดเช่นในหมู่บ้านจัดสรร
 • เปิดให้บริการแก่คนทั่วไป และมีฟังก์ชั่นให้คนทั่วไปชี้ตำแหน่งรถเร่ชั่วคราวได้ (ในกรณีที่ผู้ขายไม่ได้เข้าร่วมระบบ)
 • หาข้อมูลผู้ขายรถเร่ติดต่อเพื่อให้เขาอบรมให้ผู้ขายใช้งานแอพได้ หรือผู้ขายจะลงทะเบียนและเริ่มต้นใช้งานเองก็ได้
 • เพิ่มบริการสั่งซื้อของล่วงหน้าการจ่ายเงินซื้อของบนแพลตฟอร์มเพื่อหารายได้จากค่าธรรมเนียมและเพิ่มระบบสะสมแต้ม
 • สร้างแบรนด์และหาช่องทางสร้างรายได้ให้แก่แพลตฟอร์มเพิ่มเติม เช่น การโฆษณาสินค้า

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่ทดลองใช้งานได้ (a prototype can be tested)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://docs.google.com/presentation/d/1SitJUpPpqN4BITmDbqZNDXa-iJnHY0vtgR0A8lZTDMc/edit?usp=sharing

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

https://xd.adobe.com/view/e8bfd8fc-c6ea-430c-5ef3-23e554c217e6-9e8e/

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

ผลงานเป็นรูปแบบ Adobe XD Prototype สามารถกดทดลองใช้งานได้คล้ายแอพจริงๆ และจะแสดงไฮไลท์บริเวณที่ใช้งานได้ในกรณีที่กดในพื้นที่นอกเหนือที่กำหนด

Share this project:

Updates

Started this project

Leave feedback in the comments!

 • ณัช ชอบเล่น

  ชอบครับผม

 • Theerasak Nitlarp

  ชอบแนวคิดของ User Centric เพื่อนำมาพัฒนาฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์และออกแบบ UI ให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน อีกทั้งเป็นแอพฯที่ตอบโจทย์สังคมในสถามการณ์ปัจจุบัน