#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

fake news ที่ระบาดอย่างหนักในช่วงโควิด แนวทางป้องกันของรัฐและเอกชน ที่ไม่ตรงจุด ไม่เข้าใจประชาชนอย่างแท้จริง

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน เราได้รับ fake news ข่าวลือ ข่าวปลอม ข่าวสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ข่าวที่สร้างความตื่นกลัว เผยแพร่อย่างรวดเร็วในสังคมออน์ไลน์ ทำให้เกิดผลเสียต่างๆ เช่น การกักตุนสินค้า การปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้อง บุคคลอื่นฉกฉวยการสื่อสารสร้างข้อมูลเท็จ บิดเบือน และสร้างความสับสนในการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

ใช้ Line official account หรือ Line OA เป็นช่องทางสื่อสารหลักของภาครัฐ โดยอาจทำงานร่วมกับศูนย์เฟคนิวส์ของกระทรวงดีอี ในการตรวจสอบข่าวต่างๆ ที่เผยแพร่ตามกลุ่มไลน์ห้องต่างๆ (fake news ส่วนมาก ก็มักจะมาจากช่องทาง Line ด้วย) เหตุผลที่เลือก Line เพราะ Line มีจำนวนผู้ใช้มากถึง 45 ล้านคน มากกว่าแอปใดๆ ในไทย แม้แต่ผู้สูงอายุก็สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว จึงมีความเหมาะสมที่สุด Line มีฟีเจอร์หนึ่งที่เรียกว่า “บรอดแคสต์” กดส่งครั้งเดียว ข้อความนั้นจะถูกส่งไปหาเพื่อนทุกคน ทุกคนจะได้รับข้อความทั้งหมด ไม่เหมือนเฟสบุ๊คหรือแอปอื่นๆ ที่จะถูกจำกัดการมองเห็นไว้ แม่แต่กูเกิลที่ไว้ค้นหสข้อมูล ก็มีคนหลายสิบล้านที่ใช้งานไม่เป็น สื่ออื่นๆ เช่น ทีวี ก็มีหลายเข้าไม่ถึงและไม่ได้ดูข่าวเป็นประจำ (ช่อง 3 เคยออกข่าวว่า มีคนจำนวนมากที่ไม่รู้ว่า รัฐมีมาตรการช่วยเหลือ 5,000 บาท)

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

จำนวนผู้ติตดามหรือเพื่อนใน Line OA และอัตราการแชร์ Fake news ที่ต่ำลง

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

งบประมาณ ค่าโฆษณา

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

พัฒนาเป็นต้นแบบในการต่อต้าน Fake news ในประเทศไทยไทยอย่างครบวงจร

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่ทดลองใช้งานได้ (a prototype can be tested)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Others ไม่ตรงกับทั้งหมด

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://drive.google.com/file/d/1hU48exffTTwLvGIRfBHD3zeula6q3sDT/view?usp=sharing

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

https://lin.ee/igbZOOd

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

เราพร่ำบอกให้ คนในสังคม คนในประเทศไทย “เช็คก่อนแชร์” ช่วยกันตรวจสอบความจริงก่อนที่จะเผยแพร่ ทั้งที่ความจริงแล้ว มันเป็นไปไม่ได้เลย เพราะความจริงแล้ว...ประเทศไทย มีคนหลาย 10 ล้าน ที่ไม่มีความสามารถที่จะเช็คข่าวจริงข่าวปลอมได้ , มีคนหลาย 10 ล้าน ที่หวาดกลัวกับโรคร้ายนี้ กังวลว่าจะต้องปกป้องตัวเองยังไง จนหลงเชื่อ Fake news , มีคนหลาย 10 ล้าน ที่กำลังรอความหวัง อะไรก็ได้ วิธีการรักษา การช่วยเหลือต่างๆ จนหลงเชื่อ Fake news , มีคนหลาย 10 ล้าน ที่อยากแชร์ความหวัง ซึ่งอาจจะเป็น Fake news ก็ได้ ไปยังเพื่อนๆ ของพวกเขา , มีคนหลาย 10 ล้าน ที่ดีใจ เมื่อรู้ว่า การกลั้วคอด้วยน้ำอุ่น จะฆ่าเชื้อโควิดได้ และบอกข่าวนี้ไปกับเพื่อนๆ , คนหลาย 10 ล้านคนนี้ไม่ผิดเลย ที่หลงเชื่อ Fake news พวกเขาแค่อยากจะแชร์ความหวังให้คนอื่นเท่านั้น แต่เป็นภาครัฐ ภาคเอกชนต่างหากที่ผิด ที่ไม่พยายามเข้าถึงพวกเขา บอกให้ทุกคนเช็คก่อนแชร์ ทั้งที่ความจริงประเทศไทยมีคนที่ทำไม่เป็น เช็คข่าวไม่เป็นอยู่มากมาย ## #แต่ด้วย Line OA นี้จะทำให้คนหลาย 10 ล้านทราบว่า ข่าวไหนเป็นข่าวจริง ข่าวไหนเป็น Fake news และช่วยกำจัดให้หมดสิ้นไป

Share this project: