#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

ต้องการช่วยเหลือคนในสังคมให้ สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

คนที่ตกงาน เเม่ค้าขายอาหารที่ขาดรายได้ มีอาหารกินเเละมีรายได้เข้ามา

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

  1. มีผู้สนใจอยากร่วมทำบุญช่วยเหลือคนที่ลำบาก
  2. แจ้งความต้องการมาที่พระ และโอนเงินมาร่วมถวายปัจจัย
  3. แม่ค้าที่อยากร่วมทำบุญครั้งนี้ แจ้งความประสงค์มาที่พระ พร้อมทั้งระบุประเภทอาหารที่ขาย ราคาต่อหน่วย ที่ตั้งร้านค้าว่าอยู่ชุมชนไหน
  4. พระแจ้งยอดที่อยากให้ร่วมทำบุญ เช่น ข้าวกล่อง 50 กล่อง กล่องละ 30 บาท
  5. แม่ค้าปรุงอาหารแล้วนำไปส่งมอบให้คนในชุมชน พร้อมทั้งถ่ายรูปตอนส่งมอบ มีกระดาษเขียนแนบในรูปว่าเป็นโครงการ โรงทานออนไลน์ 6.พระโอนเงินค่าอาหารให้แม่ค้า
  6. พระแจ้งความช่วยเหลือในวันนี้ ลงเพจในเฟซบุ๊ค

ทุกคน win win หมายเหตุ บางครั้ง พระแจ้งให้แม่ค้าช่วยทำอาหาร 50 กล่อง แต่แม่ค้ามักจะร่วมทำบุญทำเพิ่มให้อีก 10 -20 กล่อง

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

เเนวคิดนี้เฟยเเพร่ไปยังชุมชนต่างๆ ให้สามารถจัดการช่วยเหลือกันได้เอง

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

ทุกอย่างต้องผ่านคนกลาง คนเดียว อาจจะมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสได้ จึงต้องการหา solution ที่ให้ทุกคนที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

หาทีมร่วมพัฒนา เเละขยายพื้นที่ใช้งาน

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่มีการนำไปใช้งานจริงแล้ว (market ready)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Others ไม่ตรงกับทั้งหมด

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

เป็นโปรเจคที่พระภิกษุรูปหนึ่ง ทำเเล้ว เเต่ใช้งานได้ในวงจำกัด ต้องการสร้าง solution ให้ทุกชุมชนช่วยเหลือกันเองได้ เเละเผยเเพร่เเนวคิดนี้ ให้รับรู้ในวงกว้าง เเพลตฟอร์มต้องง่ายที่สุด ทุกคนมีความสะดวก คุ้นเคยในการใช้งาน เเละเข้ากับ customer journey คนในสังคมมากที่สุด

Share this project: