ฮีโร่ที่ต่อสู้กับโรคในขณะนี้ก็คือ คุณหมอและบุคลากรด้านการแพทย์ ที่ต้องทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรค เสี่ยงชีวิต ป้องกันไม่ให้พวกเราติดเชื้อ ชีวิตและความปลอดภัยของพวกเขาจึงสำคัญมาก พวกเขาทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วย เสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างยิ่ง ยิ่งคุณหมอเกิดติดเชื้อมากเท่าไร ประเทศไทยเราก็เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดมากเท่านั้น

จากการพูดคุยกับคุณหมอตามโรงพยาบาลต่างๆ พบว่า บุคลากรทุกคน เช่น หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ต่างๆ ทุกคนจะต้องทำ checklist ก่อนเข้าทำงานในโรงพยาบาลทุกวันเพื่อดูว่า ตัวเองมีอาการเสี่ยงหรือไม่ ถ้าใครไม่มีก้มาทำงานตามปกติ แต่ถ้าใครมีอาการครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ก็จำเป็นต้องหยุดงานไป

ปัญหา คือ โรงพยาบาลส่วนใหญ่ทำด้วยระบบ Manual บางที่ทำด้วยกระดาษแผ่นเดียว แล้วให้ตัวแทนรวบรวมมาส่ง บางที่ใช้ไลน์ใช้เฟคบุ๊คส์ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวก และอาจเกิดความผิดพลาดได้ บ้างก็ลืมทำ บ้างก็เกิดปัญหาการนับจำนวน การรวบรวมผล การสรุปสถิติจากส่วนกลางในแต่ละวันก็มีปัญหาล่าช้า ความรวดเร็ว และขาดแผนรับมือในอนาคต

แพลทฟอร์ม Checklist For Doctor เป็นซอฟแวร์ที่ทำผ่านเว็บเบราเซอร์ได้จากบนมือถือ ก่อนคุณหมอมาทำงานก็สามารถติ๊กได้ว่า มีอาการเสี่ยงหรือไม่ ซึ่งเมื่อทำเสร็จจะมีผลและแนวทางแนะนำในการปฏิบัติตัวตามจำนวนของอาการเสี่ยงนั้นๆ เมื่อกด submit ส่งผลเข้าส่วนกลาง หัวหน้างานทราบผลของลูกน้องในแต่ละคน ช่วยให้รู้ว่า คนไหนไม่ป่วย คนไหนมีอาการเสี่ยง คนไหนต้องหยุดงาน เมื่อวานคนที่เสี่ยงไปคลุกคลีกับใครบ้าง

ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ที่ใช้ระบบคล้ายๆ แพลตฟอร์มนี้ เช่น โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพที่ใช้แอปพลิเคชั่นในการทำ Checklist **ขณะที่ โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังใช้แค่ระบบ manual

แพลทฟอร์มนี้ ช่วยให้การสรุปสถิติในแต่ละวันมีความรวดเร็วมากขึ้น ลดความผิดพลาดที่อาจเกิด และประเมินแผนงานรับมือกับโรคได้ทั้งระยะสั้นและยาว เช่น วันนี้มีแพทย์ 100 คน ติดเชื้อ 10 คน เฝ้าระวัง 20 คน ก็เท่ากับว่า โรงพยาบาลเหลือกำลังรบ 70 คน ช่วยให้วางแผนในการต่อสู้กับโรคได้ [Predict]

ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณหมอ บุคลากรการแพทย์ และลดปัญหาจากการที่บุคลากรการแพทย์ติดเชื้อ ทำให้เราไม่ต้องเสียบุคลากรการแพทย์ และยังคงมีนักรบเสื้อกราวน์ในการต่อสู้กับโรค Covid19

เป็นสิ่งที่ทำได้จริง ทำได้ทันที และสามารถต่อยอดไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งรัฐและเอกชนได้

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่ทดลองใช้งานได้ (a prototype can be tested)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://1drv.ms/b/s!Ah6dGcKuPSC6iSnQs9f2YmqUmixk?e=VDro9M

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

ทีมโปรแกรมเมอร์ที่พัฒนา software นี้ยินดีช่วยทำ Prototype ให้ก่อน เพื่อแข่งในงาน Hackathon นี้ ถ้าหากทีมเราได้ Seed fund ก็จะมีเงินไปชำระค่าซอฟต์แวร์ และสามารถนำไปทดสอบกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า (โรงพยาบาลรัฐใน จ.จันทบุรี) ได้ภายในกลางเดือน พ.ค.

Share this project: