#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

มาจากหุ่นยนต์ผู้ช่วยจากหนัง STAR WARS R2D2 และหุ่นยนต์ต่างๆที่ใช้ในการกู้ภัยในพื้นที่มีพิษหรือเป็นอันตราย

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

การช่วยเหลือบุคลากรณ์ทางการแพทย์ไม่ต้องเข้าพื้นที่เสี่ยงบ่อยครั้งซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการทำงาน และการที่ไม่ต้องถอดและใส่ชุด PPE บ่อยครั้งถ้ามีอุปกรณ์บางอย่างเข้าพื้นที่แทนไปบริการผู้ป่วยและผู้ที่ถูกกักตัวได้

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

การสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถจัดส่งของที่ต้องการให้กับผู้ที่ติดเชื้อและหุ่นยนต์สามารถเป็นตัวกลางในการสื่อสารต่างๆให้กับทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยกับคุณหมอหรือผู้ป่วยกับญาติที่ต้องการเข้ามาเยี่ยม

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

เล็งเห็นถึงความลำบากและความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรณ์ทางการแพทย์ นำปัญหามาหาทางแก้ไข โดยเลือกเป็นการทำหุ่นยนต์จัดส่งอาหารและยาในพื้นที่ของโรงพยาบาล ออกแบบตัวหุ่นยนต์โดยการวาดภาพและโทรสอบถามพยาบาลที่ทำงานกับเคสโควิดโดยตรงว่าต้องการให้หุ่นมีรูปแบบการทำงานอย่างไร แล้วนำหุ่นมาขึ้นรูปออกแบบใน cinema 4d และ AI และจำลองการทำงาน

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบและจำลองการทำงานในขั้นต้นแล้ว สามมารถเป็นต้นแบบที่สามารถพัฒนาสู่การใช้งานจริงได้

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

ทีมขาดสายฮาร์ดแวร์ที่จะมาร่วมกันพัฒนาโครงการให้มีตัวต้นแบบเพื่อนำไปทดสอบใช้งานจริง

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

รวบรวมผู้ที่สนใจผลงานของเราและหาทีมเพิ่มด้านฮาร์ดแวร์ เพื่อพัฒนาต้นแบบของตัวหุ่นยนต์ นำตัว 3D ไปนำเสนอกับผู้ใช้จริงๆ(โรงพยาบาล)ผ่านเครือข่ายที่มีอยู่ ว่าต้องการฟังก์ชันการทำงานไหนเพิ่มเติมแล้วนำมาพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้งานจริงเมื่อได้ตัวงานออกแบบที่สมบูรณ์แล้วนำมาทำตัวต้นแบบจริง ว่าสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ได้ในระดับไหน
สุดท้ายเมื่อพัฒนาได้ในระดับหนึ่งแล้วขอระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้หุ่นยนต์ในแบบที่สามารถใช้งานได้จริงทางการแพทย์ และนำเสนอต่อ กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ได้กระจายออกไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Both มีองค์ประกอบทั้งคู่

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

-

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

ข้อเสนอแนะ อยากให้สาธิตวิธีใช้โปรแกรมประชุมต่างๆออกมาให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายก่อนยกตัวอย่างวันแรกรู้สึกว่าต้องใช้เวลาปรับตัวซักพักในการเข้าร่วมงานทำให้เสียเวลาในการทำความเข้าใจเป็นผลให้ในช่วงแรกไม่ได้ฟังงานเปิดตัวอย่างดีพอ

Share this project:

Updates

Started this project

Leave feedback in the comments!