#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่คิดไอเดียสนับสนุนบคคลากรทางการแพทย์ทำให้คนอีกกลุ่มหนึ่งถูกมองข้ามไปนั่นก็คือผู้ที่ quarantine คนกลุ่มนี้หากมองให้ดีๆก็มีปัญหาเช่นกันกับคนกลุ่มอื่นๆ ดังนั้นเราจึงคิดว่าหุ่นยนต์ avatar สามารถที่จะทำให้ลดปัญหาของกลุ่มคนที่ quarantine ที่ไม่สามารถออกไปไหนได้ ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เสมือนจริงมากที่สุด

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

ลดปัญหาของกลุ่มคนที่ต้อง quarantine หรือรักษาตัวอยู่ ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เสมือนจริงมากที่สุด

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

Telepresence Robotics Avatar System หรือระบบหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลที่สามารถส่งมอบประสาทสัมผัสของมนุษย์ โดยให้ผู้ที่กักตัวหรือผู้ที่รักษาอยู่สามารถควบคุมเพื่อเป็นตัวแทนตัวเองในการทำเดินทางหรือทำกิจกรรมยังสถานที่ต่างๆได้

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

เพื่อที่จะให้งานสามารถถูกพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เราได้แบ่งเป็นทีมเพื่อการทำงาน มี Technical 5 ทีม แบ่งเป็น AI, Dexterity,Perception,Hardware Architecture และ Network โดยมีทีม Support 2 ทีม แบ่งเป็น HR และ PR. เราใช้รูปแบบการทำงานของ Agile (Build, Integrate, Test) โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา Prototype เวอชั่นที่สอง

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

ได้ออกมาหุ่นยนต์ 1 ระบบ, ผู้ใช้สามารถสัมผัสประสบการณ์การใช้งานและรู้สึกพอใจหรือมากกว่า, หุ่นยนต์สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

งบประมาณสำหรับการทำ R&D, สถาณการณ์โควิดที่ทำให้การพัฒนาล่าช้า

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

เราพัฒนา Telepresence Robotics Avatar System ให้สมบูรณ์ใช้งานได้หลากหลาย และ มีฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่ทดลองใช้งานได้ (a prototype can be tested)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Both มีองค์ประกอบทั้งคู่

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://docs.google.com/presentation/d/182HXroTnn7BASKi4k0w0z-zBKcH43JWqIipPQLom9Mo/edit?usp=sharing

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

https://drive.google.com/a/mail.kmutt.ac.th/file/d/13YmL4xRW-5Tdf7wD4KWwyioSjInETPXz/view?usp=sharing

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

หากต้องการสนับสนุน FIBO XPRIZE สามารถติดต่อได้ที่เพจ FIBO XPRIZE https://www.facebook.com/fiboxprize/

Share this project:

Updates

Started this project

Leave feedback in the comments!