#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

การขนส่งสิ่งของจำเป็นโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างผู้คนให้มากที่สุด

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

การส่งอาหารและยาที่ยากลำบากในช่วงที่คนกักตัวและร้านอาหารปิดทำการเพราะไม่มีลูกค้า

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

การใช้โดรนในการช่วยจัดส่งยาระหว่างโรงพยาบาลและผู้ป่วยกับส่งอาหารระหว่างร้านค้าและคนที่กักตัวอยู่บ้าน

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

การใช้วัสดุ composite เป็นตัวโครงและใบพัดโดรนเพราะมีน้ำหนักเบา การใช้แบตตเตอรี่ lithium-ion polymer ซึ่งมีน้ำหนักไม่มากและมีความจุไฟฟ้าที่เหมาะสม การใช้มอเตอร์ 4 ตัวเพื่อสร้างแรงยกที่สมดุลให้ตัวโดรน การใช้โปรแกรม Qgroundcontrol ผ่านสัญญาณ 4G ในการควบคุมและจดจำเส้นทางให้กับโดรนแต่ละลำ รวมทั้งควบคุมระบบรับและปล่อยสินค้าผ่านชุดเฟืองที่ติดไว้ใต้ลำโดรน การใช้ Python ในการเขียน Face AI regconition เพื่อจดจำใบหน้าผุ้จัดส่งและผู้รับของ

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

การจัดส่งอาหารและยาให้ผู้คนในรัศมีทำการของโดรนแต่ละลำได้อย่างทั่วถึง

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

โดรนยังบินได้ไม่ไกลมากเนื่องจากแบตเตอรี่ยังมีประสิทธิภาพในการจุไฟฟ้าเพื่อบินไกลไม่มากพอ สัญญาณอาจขาดหายเมื่อบินผ่านสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ เช่น ตึก ภูเขา และเมื่อบินลงต่ำติดพื้นมากๆ รวมทั้งมีการ delay ของสัณญาณ ในส่วนของ Face AI regconition ยังต้องมีการถ่ายภาพใบหน้าลูกค้าในหลายมุมและหลายครั้งเพื่อความแม่นยำที่มากขึ้น

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

ในอนาคตเมื่อมีกำลังซื้อจาก sponsor เช่น บริษัทหรือหน่วยงานทางด้าน UAS จะมีการทดลองใช้แบตเตอรี่ lithium-ion polymer เกรดสูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบินไกล การใช้ board CPU ติดตั้งบนตัวโดรนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสัญญาณและเพิ่มความแม่นยำในการประมวณผลของ Face AI regconition รวมทั้งหากโครงการนำร่องประสบความสำเร็จจะมีการผลิตตัวโดรนมากขึ้นทำให้ราคาวัตถุดิบในการสร้างโดรนแต่ละลำต่ำลงเนื่องจากกลายเป็น mass product และการติดตั้งกล้อง thermal ในการวัดไข้ลูกค้าไปบนตัวโดรนด้วย และพัฒนา application เป็นของตนเอง รวมทั้งมีระบบฉีด alcohol เพื่อฆ่าเชื้อตรงเชือกห้อยสินค้าหลังส่งเสร็จเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าในส่งครั้งต่อๆไป

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่ทดลองใช้งานได้ (a prototype can be tested)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Both มีองค์ประกอบทั้งคู่

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

พวกผมมาเพื่อ 1.FlattenTheCurve โดยลดการสัมผัสระหว่างผู้คนที่กำลังกักตัว 2.RecoverOurCommunity โดยสามารถทำให้กิจการร้านอาหารในชุมชนสามารถเปิดทำการเพื่อส่งอาหารให้ผู้คนได้ รวมทั้งให้ผู้ป่วยและคนที่กักตัวมีอาหารและยาที่เพียงพอ

Share this project: