#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration) 
ทีมเรา run social impact venture builder กันเลยได้มีโอกาสลงไปในชุมชนรายได้น้อยใน กทม และเห็นว่าพวกพี่ๆในชุมชนกำลังเจอกับศึกหนักมาก ด้วยการที่พี่ๆเองก็ได้รับรายได้รายวัน ไม่มีเงินเก็บ พอเจอโควิดเข้าไปอีก ก็ยากมากที่จะดูแลตัวเองและครอบครัวได้ 
ทีมเราอินกับเรื่อง poverty reduction อยู่แล้วด้วย เลยอยากที่จะใช้สถานการณ์นี้ให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวให้กับชุมชนด้วยค่ะ

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

คนที่อยู่ในชุมชนประมิณเยอะที่ขาดรายได้ในช่วงโควิด มีทั้งพี่ วิน พี่คนขับแท็กซี่ แล้วพี่ๆที่รับจ้างทำของที่บ้าน คนที่ใช้ technology เป็นจะไปใช้ grab กัน แต่คนที่ใช้ไม่เป็นก็ยังทนกับการที่ไม่มีรายได้ ถ้าเป็นแบบนี้อีกนาน คิดว่าปริมาณการฆ่าตัวตาย แล้วการขโมยของจะเพิ่มขึ้น 

ในทางกับกัน คนที่ยังมีรายได้ที่อยู่ในเมืองก็ไม่อยากที่จะออกจากบ้านตัวเองเพื่อที่จะไปซื้อของ และถ้าสั่งพวกสินค้า groceries ก็ต้องรอนานกว่าจะมีคนมาส่งของให้

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

การทำ ecommerce platform สำหรับ grocery โดยที่ production, operations และ delivery ให้พี่ๆในชุมชนเป็นคนจัดการค่ะ 
1. เราไปสอนพี่ๆในชุมชนทำ grocery ที่ทางเราจะทำด้าน branding and selling - ตอนนี้มี แยมผลไม้ กิมจิ น้ำพริก (ไม่ต้องใช้ skill เยอะในการทำ)
 และเข้าไปจัดการเรื่อง hygiene factor ในชุมชนให้พี่ๆสามารถที่จะผลิตได้ 
2. เมื่อมีคนสั่งสินค้า เรามี Operations ของเราที่เน้นไปทาง Offline + ใช้ LINE และการโทรคุย เพื่อที่จะให้พี่ๆเขาสามารถที่จะจัดการการส่งได้ 
3. พี่ๆที่ไปส่งสินค้าเป็นพี่วินกับพี่ taxi ที่ใช้ Technology ไม่ค่อยเป็น - แต่ด้วย operations process ของเรา เขาสามารถที่จะหาลูกค้าเจอได้ค่ะ !

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

ตอนนี้ตัวระบบ validate ผ่าน Facebook Page ของ What the Fruit? ที่พวกเราได้ทำมาใน 1 เดือนที่ผ่านมา แต่การซื้อเป็นการสั่งผ่าน Facebook 
และการสื่อสารกับพี่ๆในชุมชนเป็นผ่านการโทร และ LINE 
แต่เรากำลังอยากที่จะทำเป็น website เพื่อที่จะให้คนสามารถที่จะสั่งได้ง่ายขึ้นค่ะ

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

จำนวนคนในชุมชนที่สามารถที่จะเพิ่มรายได้ผ่านการมาผลิตและ operate Hopeloop 
จำนวนชุมชนที่เราสามารถที่จะช่วย set up operations และ delivery ได้ 
Value ที่ลูกค้าให้กับ product และ service (เพราะถ้าไม่มี value ก็ไม่ sustain)
Sustainability เราจะสามารถที่จะทำด้านบนให้ดีมากพอที่เราจะสร้าง Social Enterprise จาก Model นี้ได้ 


#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

พี่ๆในชุมชนใช้ Technology ไม่เป็น หลักๆคือใช้ LINE เป็น นอกจากนั้นไม่ได้ 
การส่งสินค้าแบบไม่ใช้ google Maps 
เรื่อง expectation ของลูกค้ากับตัวสินค้า เพราะลูกค้ามีหลากหลาย เราต้อง align expectation ดีๆ 


#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)
- ปรับจาก Facebook เป็น Web App ให้ User สามารถที่จะซื้อของได้ง่ายขึ้น 
- เข้าไปจัดการเรื่องพื้นที่สะอาดในชุมชนที่จะทำ Kitchen ได้ 
- สอนชุมชนในการทำ product 
- solidify model เพื่อที่จะเอาไปทำต่อกับชุมชนอื่นๆ 
- craft joining criteria

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่มีการนำไปใช้งานจริงแล้ว (market ready)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://drive.google.com/file/d/1tOHwcStj5LwRA7J3xTKPsJwQJhn1aPbs/view?usp=sharing

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

We have previously worked on this project https://www.facebook.com/whatthefruitfightscovid Where it was able to generate approximately 100k in 3 weeks (our team have been working on it part time) in revenues where 60K went to the farmers and 40K went to the people in the communities. We want to scale this through the above proposal and tweek our financial model to over the operating cost for our team as well as generate profit that can be reinvested to make this sustainable

Share this project:

Updates