#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

ศุภรดา สมาชิกในทีม มีแม่เป็นช่างทำผม แต่ทางรัฐบาลมีคำสั่งปิดสถานประกอบการ ทำให้ไม่สามารถมีรายได้ในช่วงนี้ จึงอยากคิดวิธีแก้ไขปัญหา

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 63 ทางการได้ออกมาประกาศได้ออกมาประกาศว่าได้ให้ร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆหยุดบริการรวมถึงร้านตัดผมและร้านเสริมสวย เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ฝั่งผู้ประกอบการร้านทำผมไม่ได้ประกอบอาชีพขาดรายได้ในช่วงนี้

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

ผ่านแพลตฟอร์มจองช่างตัดผมและช่างเสริมสวยให้มาตัดที่บ้านโดยสามารถเลือกช่างในบริเวณใกล้เคียง และในเวลาที่ท่านสะดวกได้

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

สร้าง Mockup คร่าวๆ เป็น MVP เพื่อเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

ช่วยเหลือช่างทำผมจำนวน 3,600 คน (3% ของตลาดในประเทศไทย) ให้มีรายได้ในช่วงกักตัว มีผู้ใช้งานบนแพลทฟอร์มอย่างน้อย 10,000 คนต่อวัน ภายในระยะ 3 เดือน

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

เราไม่สามารถเทส MVP ได้อย่างเต็มที่ ภายในระยะเวลาที่จำกัด

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

ในอนาคตหลังจากสถาการณ์วิกฤติ แพลทฟอร์มของเรายังสามารถเป็นระบบ delivery ได้เหมือนเดิม ผ่านระบบ booking system ของเรา โดยผู้ใช้งานยังสะดวกในการเดินทางและไม่ต้องรอคิวเหมือนเดิม

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

ในเวลาอันสั้น การจัด Hackathon ที่รวบรัด ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆค่ะ

Share this project:

Updates

Started this project

Leave feedback in the comments!

  • Jedsadakorn Yongyuen

    เป็นประโยชน์สำหรับคนอยากตัดผมช่วงนี้มากเลยครับ