#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

ในขณะที่คนกำลังพูดถึงเรื่องการทำงานอยู่ที่บ้าน (work from home) การเรียนออนไลน์ หรือการหากิจกรรมต่างๆ ทำ ในช่วง COVID-19 คนบางกลุ่มกลับไม่มีโอกาสได้สัมผัส หรือเลือกอะไรแบบนั้น เขายังต้องนั่งรถตู้ นั่งรถเมล์ไปทำงาน โดยที่ตัวเขาเองไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่า คนที่นั่งข้างๆกัน เป็นผู้มีความเสี่ยง หรือผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่ ซึ่งการที่เราไม่รู้นี่เอง เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เราไม่สามารถป้องกันการกระจายของ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

สิ่งที่เราต้องการจะแก้ไขก็คือ ความไม่รู้ ความไม่สบายใจ และความรู้สึกด้านลบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากความกังวลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ COVID-19 ของประชาชนทั่วไป รวมไปถึงภาครัฐ ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะช่วยในการจัดการสถานการณ์ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

ข่าวเรื่องผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ มุ่งไปที่สถานที่ ที่ผู้ติดเชื้อเคยไป แต่กลับไม่ได้พูดถึงการเดินทาง ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสถานที่ต่างๆสักเท่าไร ทาง Loops จึงตัดสินใจสร้าง COVID-19 tracking โดยใช้การ scan QR code เป็น feature หลักในการเก็บข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร ที่ยังจำเป็นต้องใช้รถโดยสารสาธารณะอยู่

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

เราเข้าใจว่า คนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง หรือการใช้อะไรที่ปกติเขาไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นเราจึงทำหน้าเว็บ ที่ให้เขาสามารถเข้าไป register ข้อมูลส่วนตัวได้ รวมไปถึงการกดเพื่อเรียกใช้ QR scanner ได้ในปุ่มเดียว ซึ่งทาง Loops นำเว็บไซต์ทั้งหมด ไปใส่ไว้ใน Line Official Account (@081hwgvp) และใช้ feature Rich Menu ทำให้การใช้งานไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันใหม่ ถ้าออกจากหน้าเดิมไป ก็แค่เข้ามาในไลน์ ก็สามารถใช้งานได้ ส่วนในฝั่งของคนขับ เราก็ทำ Unique QR code ของรถแต่ละคันให้เขาสามารถปริ้นท์ออกมาแปะที่ข้างรถได้ เพื่อลดปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจระบบการทำงานของคนขับ ที่อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากนัก

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

ปัจจุบัน Loops: COVID-19 tracking platform มีรถโดยสารสาธารณะเข้ามาลงทะเบียน 50 คัน และมีผู้ใช้งานเกือบ 1,000 ที่นั่งต่อวัน การเก็บข้อมูลการเดินทางในส่วนนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ป้องกันไม่ให้การระบาดของ COVID-19 ขยายวงออกไปกว้างมากขึ้นหลังจากที่พ้นช่วงกักตัว/ปิดเมืองไปแล้ว หากเกิดเคสที่มีผู้ป่วยเดินทางออกมาปะปนกับคนทั่วไปจริงๆ ก็สามารถแจ้งเตือน รวมถึงสามารถควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ในส่วนกลุ่มเป้าหมายที่ทาง Loops สนใจขยายการให้บริการตัว COVID-19 Tracking นี้ต่อไป จะเน้นไปที่การขนส่งคนข้ามจังหวัด ซึ่งในส่วนนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราสามารถควบคุมการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อให้อยู่ในจังหวัดนึงได้ โดยไม่ขยายวงออกไปที่จังหวัดรอบข้าง รวมไปถึงการขยับเข้าไปให้บริการในจังหวัดหน้าด่าน ที่มีส่วนเชื่อมต่อกับต่างประเทศ เช่นจังหวัดสงขลา เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อให้ลดต่ำลงมาที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ อีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การเชื่อมต่อข้อมูลกับทางภาครัฐ โดย Loops จะส่งต่อข้อมูลในส่วนนี้เข้าไปที่ส่วนกลาง ซึ่งจะทำให้การบริหารงานในภาพรวมของจังหวัด/ประเทศ มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

แรงต้านจากการทำอะไรใหม่ๆ คนบางกลุ่มไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องอาศัยการอธิบาย เพื่อให้เขาเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน ประโยชน์ที่เขาจะได้รับ เพื่อให้เขาร่วมมือกับเราได้อย่างเต็มที่

เทคโนโลยี เนื่องจากมือถือในปัจจุบัน มีหลายรุ่น หลายยี่ห้อต่างกันไป บางรุ่นไม่สามารถเปิดกล้องเพื่อแสกน QR code ได้ ทางเราก็ต้องทำแผนสำรอง เป็น feature ที่ทำให้ผู้โดยสาร สามารถพิมพ์เลขทะเบียนของรถที่เขาจะขึ้น แทนการแสกน QR code (ตอนนี้ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้งานทั้ง 2 features นี้ได้ ในหน้าเดียวกัน)

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

ในส่วนของ COVID-19 tracking platform ทางเราจะเน้นไปที่การเชื่อมต่อให้มากขึ้น ทั้งในส่วนของคนขับ ที่ยังไม่ได้เชื่อมเข้ามาที่เรา รวมไปถึงการเชื่อมข้อมูลกับทางภาครัฐ ทั้ง DEPA และ DDC เพื่อให้ข้อมูลของเรามีประโยชน์ในภาพรวม ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เริ่มแรก Loops ไม่ได้เกิดจากไอเดีย COVID-19 tracking platform แต่เน้นไปที่การแก้ปัญหาการเดินทาง ด้วยรถโดยสารสาธารณะ (ก่อน COVID-19 Loops บริการที่นั่งไปมากกว่า 23,000 ที่นั่ง) หลักการของ Loops คือ เราต้องการที่จะรวมความต้องการในการเดินทาง ของผู้โดยสารแต่ละคน แล้วนำมาจัดเส้นทางเดินรถสาธารณะใหม่ เพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสารแต่ละคนไม่ซับซ้อน ไม่ต้องเดินทางหลายต่อ รวมไปถึงระบบการจองที่นั่งล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาเรื่องการต่อคิวรอรถนานๆ ทาง Loops จึงตั้งใจที่จะเชื่อมทั้ง 2 ระบบนี้เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเป็นแพลตฟอร์ม ที่จะช่วยมอบประสบการณ์ การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะที่ดีขึ้น มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่มีการนำไปใช้งานจริงแล้ว (market ready)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://drive.google.com/file/d/1q-vyWNfPpLZFy9uG13saKD1uADk50FJv/view?usp=sharing

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

https://line.me/R/ti/p/%40081hwgvp

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

ขอบคุณที่จัดงาน Hackathon นี้ขึ้นมานะครับ ในสถานการณ์ COVID-19 ทางทีมของผม ได้มีโอกาสเห็นหลายๆภาคส่วน ช่วยกันทำงานเพื่อแก้ปัญหา COVID-19 นี้ และทีม Loops ก็หวังว่า จะสามารถเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อให้ทุกๆคนสามารถผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างสบายใจมากขึ้นครับ ^^

Share this project: