#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงขณะปฏิบัติงานทั้งจากคนไข้โดยตรงและที่เกิดจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือการแพทย์ที่ไม่สะอาด ซึ่งเกิดจากการ RESUE ใช้อุปกรณ์ชุดเดิมโดยการนำไปฆ่าเชื้อ แต่ก็ยังไม่สามารถการันตีได้ว่าไม่มีเชื้อคงค้างอยู่ในอุปกณ์เหล่านั้น พวกเราจึงได้สนใจที่จะแก้ปัญหาจุดนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

เราจะทำการตรวจเชื้อโดยใ้หลักการของ Microscope ฟลูออเรสเซ้นต์ โดยนำมาทำเป็นอาร์เรย์ แล้วนำภาพที่ถ่ายได้ไปประมวลผลผ่าน image processing เพื่อตรวจสอบเชื้อไวรัสคงค้าง

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Hardware เช่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เรื่องจักร เครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

การประชาสัมพันธ์โครงการ ตอนจะส่งผลงานเว็บมันล่ม

Share this project: