ปัจจุบันนั้นยังไม่มีวิธีที่ฆ่าเชื้อในบริเวณกว้างอย่างมีประสิทธิภาพ

ทีม CoXsys Robotics ก็เลยอยากนำเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ได้ช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน

เราจึงสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ น้อน~ Coconut มาทดสอบการเคลื่อนที่ก่อน ปรากฎว่าน้อง Coconut ได้รับความตอบรับอย่างดี ถึงขั้นจ่าพิชิตได้พูดถึงตั้ง 2 ครั้ง !!!???!! และสามารถทำงานได้ดีอีกด้วย เราก็เลยอัพเกรดน้องให้กลายร่างเป็นร่าง 2

PALM: UVC Disinfection Robot หุ่นยนต์เคลื่อนที่ฆ่าเชื้ออัตโนมัติ

เราจะวัดผลสำเร็จได้หลังจากไปตรวจเชื้อโรคโดยการเพาะเชื้อ sample ในที่ที่ทำการฆ่าเชื้อโดยน้องPALMไปแล้ว

ปัจจุบันนี้มีบางบริษัทติดต่อมาว่าอยากได้น้องมาทำงานฆ่าเชื้อตามคลีนิก สนามบิน ออฟฟิศ แต่ทางเราก็ยังติดปัญหาเรื่องกำลังการผลิตให้ตรงกับความต้องการปัจจุบัน

เราวางแผนว่าจะเอาน้องไปทดสอบและทดลองกับสถานที่จริงเป็นเวลานาน ทดสอบความทนทานของน้อง จากนั้นเราจะหาใบรับรองจากหน่วยงานแพทย์หรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นกำลังใจให้น้อง PALM และ กด Like ด้วยนะครับ

นี่คือรายชื่อของ สมาชิกพี่ๆที่ดูแลน้อง PALM ครับ

Thanacha Choopojcharoen Jadsadakon Tachaiwong Jirad Srirattana-arporn Teerapong Apirungpituk Kraiwit Trisaksri Putthinart Archeewawanich Pimsiri Sakarin Sorawit Inprom Sorawit Chatuphonpiset

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่มีการนำไปใช้งานจริงแล้ว (market ready)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Hardware เช่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เรื่องจักร เครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://drive.google.com/open?id=194XNNZdp0keqpZVc-iJyO635Eb7bgYOM

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

https://drive.google.com/open?id=1QjBUEvmjbp47UMWCfkMPl2rrgoHytoxx

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

coxsys.com เพื่อดู Full Specification https://drive.google.com/open?id=199s3joqGA518Txohd3YlddN11Qy9iclS วีดีโอ DEMO ที่วิ่งในโรงพยาบาล

Share this project:

Updates

Started this project

Leave feedback in the comments!

  • Pimsiri Sakarin

    เป็นกำลังใจให้น้อง PALM ค่ะ ช่วยสู้ COVID-19