#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

อยากให้คนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง โดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

 1. ปัญหา Fake News มี Fake News เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน โดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับ Covid-19 ทั้งจากจากบอทเผยแพร่ Fake News และการแชร์กันไปกันมาและโดยที่ไม่ได้ Fact check ก่อน ช่องทางการ submit ข่าวเพื่อได้รับการ Proof ก็ใช้ทรัพยากรบุคคล ยังไม่เกิดการใช้ช่องทาง Chatbot

ข่าว Fake News แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ 1) ข่าวที่ผ่านการ Proof จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Anti Fake News Thailand แล้วแต่ไม่ได้รับการเผยแพร่ซ้ำเพื่อ สร้างความเข้าใจใหม่เท่าที่ควร 2) ข่าวที่ยังไม่ผ่านการ Proof ที่ต้องรอหน่วยงานหรือบุคคลในสายงานที่เกี่ยวข้องเป็นคนเช็ค 3) ข่าวที่ยังไม่ผ่านการ Proof แต่ด้วยความรู้ ความเข้าใจ การค้นหา และทักษะการแยกแยะข่าวเพียงเล็กน้อยก็สามารถวิเคราะห์ เองได้ เช่นข่าว "เฉาก๊วยห้ามเลือด" หรือ "มะนาวโซดารักษามะเร็ง" และข่าวประเภทที่ "ลูกเตือนแม่" อื่นๆ

2. การขาดสทักษะในการแยกข่าว Fake News เบื้องต้นและขาด Behavior ในการ Double Check ข่าวก่อนแชร์ทุกครั้ง ของกลุ่มเป้าหมายในช่วงวัย 45-65+ ปีที่มีสถิติการแชร์ Fake News สูงที่สุด

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

"Pawlice Anti Fake News Chatbot" Bot ที่เกิดมาสู้กับ Fake News และ Fake News Spreading Bot

เนื่องจากในปัจจุบันช่องทางการตรวจเช็ค Fake News หลักๆของไทยเช่น Anti Fake News Thailand ซึ่งใช้เวลาและทรัพยากรบุคคลสูง หากจะตรวจสอบให้ครบทุกข่าว โดยข่าวต่างๆที่มีการส่งเรื่องเข้าไป ประกอบไปด้วยข่าว 3 ประเทภใหญ่ๆตามประเภทข่าวที่กล่าวไปเบื้องต้น เราจึงต้องการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วย Chatbot

*โดยมุ่งหวังว่าจะได้รับการเอื้อเฟื้อฐานข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ Anti Fake News Thailand และเว็บไซต์อื่นๆที่มีความน่าเชื่อถือ

ขั้นตอนการทำงาน

"Line" official Account ในรูปแบบ ของ Chatbot ที่ใช้การ "จับ Keywords" เป็นหลัก ผู้ใช้สามารถพิมหัวข้อข่าว หรือ "แชร์ข่าว" (กดค้างที่ข้อความหรือลิ้งและกด Share ให้ Account อื่นในไลน์ ซึ่งเป็น behavior ของกลุ่มเป้าหมาย) จากแชทที่ได้รับข่าวมาที่แชท Pawlice และได้รับการตอบกลับทันที เพื่อความสะดวกและเข้าถึงง่ายที่สุด เนื่องจาก Platform ที่มีกลุ่มผู้ใช้แชร์ Fake News มากที่สุดคือ Line และ Facebook (ในเฟสต่อไป)

การแสดงผลจากการส่งหัวข้อข่าว และ "แชร์ข่าว"

 1. ทางลัดเช็คข่าวเก่าที่ผ่านการ Proof แล้ว (ข่าวประเภทที่ 1)

ส่งลิ้งข่าวพร้อมภาพตัวอย่างจากเว็บไซต์ ประกอบไปด้วย "ข่าวจริง" "ข่าวปลอม" และ "ข่าวบิดเบือน" เป็นต้น

*** 2. จาก Keywords สู่ความรู้ ฝึกวิเคราะห์ข่าว! (ข่าวประเภทที่ 3)

การจับ Keywords ของข่าวที่ยังไม่ตรงกับฐานข้อมูลว่ามีการ Proof แล้ว โดย Keywords เหล่านั้นจะถูกนำไปเทียบกับ "Database" ที่จะเชื่อมต่อกับ Article ที่เกี่ยวข้องหรือคำอธิบายสั้นๆ จากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือลิ้งเว็บไซต์ที่มีบทความที่ใกล้เคียง และส่งกลับมาเป็นข้อมูลหรือกรณีศึกษาให้ผู้ใช้ "วิเคราะห์" ความเป็นไปได้ของข่าวประเภทที่ 3 ด้วยตนเอง โดยจะมีการถามผลการวิเคราะห์ของผู้ใช้

เคสตัวอย่าง ข่าว "เฉาก๊วยห้ามเลือด"

Pawlice says: การห้ามเลือด - เมื่อเกิดบาดแผลมีเลือดออก ใช้มือกดบนแผลด้วยผ้าสะอาด ผ้าก๊อซหรือทิชชู่ก่อนจนกว่าเลือดจะหยุดไหลโฮ่ง - หากเลือดไหลซึมบริเวณผ้า อย่าเปลี่ยนผ้า แต่ให้นำผ้าใหม่อีกผืนมากดทับลงไปบนผ้าเดิม และห้ามหยุดกดแผล

Pawlice says: เฉาก๊วย - ชื่อขนมชนิดหนึ่งมีสีดำ ทำจากเมือกของพรรณไม้ชนิดหนึ่ง คล้ายวุ้น นำมากินกับน้ำหวาน หรือน้ำตาลทรายแดง และน้ำแข็งนะโฮ่ง

คุณแม่ says: เฉาก๊วยไม่ได้มี Texture หรือลักษระที่คล้ายผ้าสะอาด ผ้าก๊อซ หรือทิชชู่อาจจะห้ามเลือดไม่ได้ ข่าวปลอมหรือเปล่านะ

Pawlice says: ✓ Real or ✗ Fake News

คุณแม่: เลือก ✗ Fake News

ซึ่งนอกจากจะ "ลดภาระ" ของทีมเช็คข่าวแล้ว ยังเพิ่มทักษะแล้วยังบันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ข่าวสารของผู้ใช้ด้วย ฺรวมถึงสร้าง Behavior ในเช็คก่อนแชร์ได้อีกด้วย

Function อื่นๆ

*** 3. Ranking and Voting (2nd Phase)

 • ข่าวที่มีการส่งเข้ามามากที่สุดจะถูกจัดอันดับ Ranking ซึ่งจะถูกรวบรวมเพื่อมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อนำไป Proof ได้ง่ายยิ่งขึ้น

 • เกมโหวต "Real or Fake News" จากข่าวติด Top 10 Ranking โดยผู้ใช้จะไม่เห็นผลโหวตจนกว่าจะได้ลงมือโหวต ซึ่งจะมีการเฉลยหลังจากที่ข่าวนั้นได้รับการ Proof แล้ว

 1. Covid-19 Daily News แชร์ข่าวล่าสุดที่ได้รับการ Proof ในทุกๆวัน

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

ประกอบไปด้วยสิ่งเหล้านี้ 1. Chatbot in Line Official Account 2. Database ที่เชื่อมต่อกับ 2 ฝั่ง 1) Database ภายนอก จากฝั่ง website ข่าวที่ได้รับการเช็คแล้ว หรือลิ้งที่เกี่ยวข้อง 2) Database ภายใน ที่รวบรวม Article และบทความสั้นๆ รวมถึงฐานข้อมูลอื่นๆ 3. Backend Database Filter > API for information retrieving 4. Web Crawler, Web Scraping to help gathering data.

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

 1. จำนวนคนที่เข้ามาใช้แชทบอท
 2. การลดลงของ "ข่าวประเภทที่ 3" ที่ถูกส่งมาที่แชทบอท
 3. ผลการวิเคราะห์ของผู้ใช้ ที่วิเคราะห์ข่าว "ถูกต้อง" มีมากขึ้นในรายบุคคลก่อนและหลังเป็นเฟรนด์กับแชทบอท
 4. ผลโหวตจากเกม "Real or Fake News" Top 10 Voting ที่มีผลโหวตโดยรวมที่ถูกใน % ที่มากขึ้น เมื่อระยะเวลาที่แชทบอทเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

 1. การเก็บข้อมูลสำหรับ 2) Database ต้องใช้เวลาในช่วงเริ่มแรก จึงจะเน้นข้อมูลที่เป็นที่นิยมเช่น Covid-19 สุขภาพ อาหาร เศรษฐกิจ การเมือง ภัยพิบัติ การเงิน ก่อน โดยจะเพิ่มระดับของ Category อื่นๆภายหลัง

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

 • ข่าวที่ยังไม่ได้มีการ Proof ที่ถูกส่งเข้ามามากที่สุด จะมีการจัด Ranking และนำข้อมูลเหล่านี้ไปมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Proof ข้อมูลต่อไป
 • จะมีโหมด Voting ที่นำข่าว Ranking 10 อันดับ มาให้โหวต Real or Fake News โดยที่ก่อนโหวตจะไม่เห็นผลโหวตรวม (ในรูปแบบ %) และจะมีการเฉลยหลังจากที่ข่าวได้รับการ Proof แล้ว

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Others ไม่ตรงกับทั้งหมด

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://drive.google.com/file/d/1ocI3eEFw92hMyLRucbiRxD_otRvritLh/view?usp=drivesdk

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

อยากให้จัดงานดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆครับ ชอบ Motivation และความใส่ใจของทั้ง Staff แล้วก็ Mentor :) กำหนดการกับนาฬิกาและคำขึ้นต้นในเมลที่ส่งกลับมาหลังสมัครมีความผิดพลาดในบางจุดทำให้มึนงง และในตอนแรกที่เข้าไปใน Remo มีความสับสนเรื่องใครเป็น S เป็น M เป็น Observe เป็น Paticipant แต่แก้ปัญหานี้ใน Discord แล้ว ไม่มีกฏกติกาชัดเจนเรื่องการเข้าไปฟังพิชชิ่ง หรือการประชุมคุยงานของทีมอื่นโดยไม่ได้รับอณุญาติ นอกเหนือจากนั้นทำได้ดีมาก ปรับตัวเข้ากับระบบ Online ได้ดีมากครับ/ค่ะ

Share this project:

Updates

Started this project

Leave feedback in the comments!

 • Ricky Kurniawan

  Best of luck!

 • Chachanondh Limthong

  เป็นกำลังใจให้ครับ อยากให้พัฒนาต่อ คิดว่าจะมีประโยชน์มากๆกับผู้คนในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร​แบบนี้ครับ

 • Nut Sister

  ทำเป็นแอนิเมชั่น น่าสนใจดีค่ะ ดูแล้วไม่เบื่อ หลงรักเจ้าหมาน้อย เป็นกำลังใจให้นะคะ

 • รุ่งนภา เสรีรักษ์

  การนำเสนอแนวการ์ตูนแบบนี้น่ารัก น่าสนใจดีค่ะ บางโปรเจคอาจดูวิชาการมากเกินไปทำให้ดูวิชาการเกินไป ดูได้สาระบวกความเพลิดเพลินดีค่ะ