#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

ณ สถานการณ์ ปัจจุบัน social media มีอิทธิพลต่อคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งการรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทางนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เพราะสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและไม่ได้ผ่านการคัดกรองทำให้บางคนเกิดความเครียดและสับสนได้และจากประสบการณ์ได้เห็นคนจำนวนมากขอความช่วยเหลือและการบริจาคผ่านทางsocial media เลยอยากสร้างอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือโรงพยาบาลและคนอื่น และ ต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถประหยัดเวลาและปลอดภัยจาก covid-19

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

ต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Coronavirus ที่เชื่อถือได้ อีกทั้งยังสามารถปรึกษาอาการเบื้องต้นกับแพทย์ได้โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจจากคุณหมอ และมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับไวรัส อีกทั้งยังมีfeatureที่อำนวยความสะดวก,รวดเร็ว และ ทันต่อเหตุการณ์ การเปิดรับบริจาคอย่างมีมาตรฐานและการคัดกรองของเรา

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

การสร้าง mobile platform ที่ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งานโดยไม่ต้องเปิดหลายๆ websiteพร้อมกัน อำนวยความสะดวกรวดเร็วและลดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลบิดเบือนจากความจริง สภาพจิตใจและความเครียด การปรึกษาอาการเบืองต้นกับคุณหมอ รับรู้ถึงพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ สถานที่ตรวจใกล้ๆกับที่อยู่อาศัย บันทึกอาการระหว่างกักตัว 14 วัน การเปิดรับบริจาคจากโรงพยาบาลสามารถติดต่อได้โดยตรงและชุมชนหรือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเรา ทำ request form เพื่อคัดกรองการเปิดรับบริจาค ในตัวplatform มีnotificationแจ้งเตือนactivityต่างๆ เช่น หากโรงพยาบาลเปิดรับการบริจาคเลือดอย่างฉุกเฉิน, บันทึกอาการประจำวัน, และ ข้อมูลที่จำเป็นต่อตัวผู้ใช้งาน

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

Stay Together ได้ research ข้อมูลที่จำเป็นและinterviewเพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในวิกฤตินี้ และใช้ personasเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายของเรา จากนั้นพวกเราได้ระดมความคิด (mindmap)เพื่อสร้าง prototype โดยมี featureที่จำเป็นต่อการใช้งานเราได้ใช้ Design Thinking ในการออกแบบผลงานนี้

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

มีคนเข้ามาใช้งานapplicationเรา วัดได้จาก 1 ) user login 2 ) self quarantine submission 3 ) จำนวนคนที่อ่านข่าว
4 ) ยอดบริจาคผ่านช่องทางappของเรา

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

อยากให้คนสามารถเข้าถึงapplicationของเราได้ทุกวัย แต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ยากในตอนนี้สำหรับคนที่ไม่มีsmartphoneหรือผู้สูงอายุ
ในอนาคตอยากให้สามารถแก้ปัญหานี้ด้วยการแจ้งเตือนสถานการณ์โควิดผ่านทาง sms alert ได้

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

ตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกแก่ผู้คนเรื่องไวรัสที่ไม่ต้องเปิดหลายแอป พร้อมกันอนาคตถ้าสถานการณ์ดีขึ้น จะพัฒนาให้เป็นappที่คัดกรองข่าวเกี่ยวกับโรคและการแพทย์ สามารถค้นหาโรงพยาบาลใกล้ที่ผู้ใช้งานอยู่และเบอร์โทรฉุกเฉิน บันทึกอาการรายวันและวิเคราะห์อาการของแต่ละโรค สามารถซื้อสินค้าการกุศลจากทางโรงพยาบาล

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่ทดลองใช้งานได้ (a prototype can be tested)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

พวกเราทำตามหัวข้อ recovery our community กับ crisis communication ในการสร้างผลงานชิ้นนี้ เราอยากจะขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานนี้และให้โอกาสพวกเราได้เรียนรู้และโชว์ศักยภาพเพื่อพัฒนาต่อไป ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถกดlink เพื่อดูsildeได้

Share this project: